top of page
IMG_8953.jpg

הדרכה מקצועית למטפלים ולסטודנטים

מפגשי הדרכה למטפלים ולסטודנטים העובדים עם אנשים מבוגרים בני הגיל השלישי והרביעי המאפשרים למידה אישית, חקירה והבנה של התהליך הדינאמי, מענה לחוויית המטפל, ליווי ותמיכה רגשית, העברה והעברה נגדית, הקניית כלים מעשיים ועוד.

הדרכת מטפלים וסטודנטים בקליניקה פרטית, הדרכה במסגרות בתי החולים, בתי אבות ודיור מוגן.

bottom of page