top of page
IMG_8840.JPEG

ליווי המשפחה

בני משפחה המלווים אדם קרוב, המתמודד עם מחלה או זקנה, לעיתים מרגישים בתוך תפקיד חדש ואחר ממה שהיו רגילים עד כה. לעיתים נוצרים חילופי תפקידים בין בני הזוג, בין ההורים ובין הילדים ולא משנה אם הליווי הוא ליווי ארוך או קצר - החיים יכולים להשתנות מעצם הנוכחות הנדרשת בכל מערך הטיפול.

בתקופה זו בני המשפחה (בני זוג ו/או הילדים) זקוקים לתמיכה עבורם ולמקום לפרוק כעסים ומתחים, להעלות שאלות ותהיות. בת.ן זוג ש״מאבד.ת״ את בת.ן הזוג, ילדים ש״מאבדים״ את ההורים שלהם, תפקידים שמתחלפים - כל אלו יכולים לעורר קשיים רגשיים בהתמודדות מול האדם האהוב שזקוק לתמיכתם. תפקיד זה דורש תמיכה פיזית, רגשית ורוחנית גם עבורם.

במפגשים נוכל לתת ביטוי ומקום לאובדנים האישיים שלנו מול חווית הליווי. היכולת לחלוק משא רגשי ולתת ביטוי לקושי הרב שמתעורר לפעמים מאפשרת הקלה מעצם השיתוף. 

הליווי יכול להיות מפגש חד פעמי או תהליכי.

bottom of page