top of page
IMG_2333.jpeg

ליווי רוחני

ליווי רוחני הוא ליווי המסייע לאדם לזהות בתוכו את מקורות הכוח שלו בעת משבר, מחלה או טראומה. מקורות אלו יכולים לתת אמונה, משמעות ותקווה בתקופות מאתגרות בחיים ולשמש כעוגן בטוח.

במהלך המפגשים ניצור מרחב, המאפשר תמיכה על ידי הקשבה עמוקה ותשומת לב, תוך כדי תיווך והתבוננות פנימית. הכלים בהם נשתמש הם הקשבה לסיפורי חיים, העלאת זיכרונות, כתיבה, יצירת תפילות אישיות, שירים, דמיון מונחה ועוד.

כמלווה רוחנית אני מקשיבה לאדם שמולי בענווה ובעיניים מקבלות, נוכחת לצידו ושוהה איתו תוך כדי כיבוד האמונות שלו ללא קשר לעולם הרוחני שלי.

bottom of page